განრიგი

ეს განრიგი დაფუძნებულია წინა კვირის ატვირთვის თარიღზე და არ წარმოადგენს ზუსტ განრიგს